پیشنهاد ویژه امکان تامین

محصولات امکان تامین

روغن  موتور

 • روغنهای  موتور بنزینی
 • روغنهای  موتور دیزلی
 • روغنهای  موتور گازسوز
 • روغنهای  موتور  دوزمانه
 • روغن های ماشین آلات کشاورزی و برون جاده ای

روغن دنده موتور

 • روغنهای   دنده اتوماتیک
 • روغنهای  دنده خودرو

روغن  ماشین آلات دریایی

روغن  صنعتی

 • روغنهای  توربین
 • روغنهای  گردشی و هیدرولیک
 • روغنهای  دنده صنعتی
 • روغنهای  کمپرسور
 • روغن های عملیات حرارتی
 • روغن ترانسفورماتور
 • بهران محافظ
 • روغنهای عملیات فلزکاری
 • روغنهای نساجی
 • مصارف عمومی

ضدیخ / ضد جوش

 • ضدیخ بنزینی
 • ضدیخ دیزلی

گریس

 • صابون کمپلکس کلسیم
 • صابون کلسیم
 • صابون سدیم
 • صابون لیتیوم

مکمل های سوخت

روغن های فرایند

پارافین وکس

محصولات تکمیلی

فهرست